Religia w Maroku

Religia w Maroku

2936
Religia w Maroku

Większość Marokańczyków to wyznawcy ortodoksyjnego sunnickiego islamu.

Oznacza to wypełnianie przykazań Muhammeda (Mahometa) i pierwszych kalifów, zawartych w Koranie i hadisach (opowieściach przytaczających wypowiedzi proroka Mahometa), a także interpretację prawa szarijatu zgodnie ze wskazówkami muzułmańskiego prawoznawcy z VIII w. Malika Ibn Anasa.

W kraju odczuwa się dość silny wpływ Zachodu, a przede wszystkich europejskich sąsiadów – Francji i Hiszpanii. Dlatego Maroko jest uważane za najbardziej otwarte i tolerancyjne państwo muzułmańskie na świecie. Niemniej jednak Marokańczycy są niezwykle pobożnymi muzułmanami, z których wielu odebrało wykształcenie w szkołach religijnych.

Przez wiele lat w Maroku współistniały ze sobą dwa nurty islamu. Islam intelektualny, „miejski”, który polega na studiowaniu tekstów religijnych, uprawianiu nauki i filozofii. I islam „narodowy” albo „wiejski”, który wiąże się z czcią oddawaną muzułmańskim świętym i z mistycyzmem (sufizmem). Charakterystyczną cechą islamu Marokańczyków-Berberów jest kult miejsc świętych, świętych źródeł i drzew. Wielu Marokańczyków wierzy w czary i czarną magię.

Do niemuzułmańskich mieszkańców należy nieliczna wspólnota żydowska.

PODZIEL SIĘ