Regiony Maroka

Regiony Maroka

2064
Mapa fizyczna Maroko

Podział na regiony jest ściśle związany z warunkami geograficznymi, zaludnieniem i rolnictwem. Część atlantycka to zachodnie i północno-zachodnie terytorium zwrócone do Atlantyku i Morza Śródziemnego. Maroko przedsaharyjskie to wschodnia i południowo-wschodnia część kraju zwrócona w stronę Sahary. Te dwie części są rozdzielone głównymi grzbietami Atlasu i bardzo się od siebie różnią.

Atlantycka część Maroka zajmuje około połowy terytorium kraju, a jej zaludnienie wynosi ponad 90%. Znajdują się tutaj prawie wszystkie gospodarstwa rolne – 98% uprawianych ziem znajduje się w tym regionie. Także podstawowa część przemysłu znajduje się w tej części kraju, z wyjątkiem koczowniczej hodowli bydła, uprawy roli w oazach i wydobycia niektórych przydatnych surowców.

Północny zachód to jeden z najgęściej zaludnionych regionów, ze stolicą Maroka – Rabatem.

Maroko przedsaharyjskie, największe, jeśli chodzi o powierzchnię, jest jednocześnie słabo zaludnioną częścią kraju. Głównymi mieszkańcami są Arabowie i Berberowie prowadzący koczowniczy tryb życia i dostarczający na rynki wyroby garncarskie i tkackie, wełnę i skórę. W rzadkich na tych ziemiach oazach rosną zboża, warzywa, owoce.

PODZIEL SIĘ