Mieszkańcy Maroka

Mieszkańcy Maroka

1987
Berberyjska Kobieta

Na dzień dzisiejszy Maroko liczy około 32 milinów mieszkańców złożonych z dwóch podstawowych grup etnicznych: Berberów, którzy są rdzennymi mieszkańcami Północnej Afryki, i Arabów, przybyłych tutaj w końcu VII wieku. Trudno powiedzieć, jakie są ilościowe proporcje między tymi dwoma grupami, ponieważ na przestrzeni wieków obie nacje tak się zmieszały, że trudno dziś odróżnić zarabizowanego Berbera od zberberyzowanego albo „czystego” Araba.

Uważa się, że duże miasta i wsie zachodniej części kraju są zasiedlone głównie przez Arabów albo zarabizowanych Berberów, w tej liczbie także przez tych, którzy mówią zarówno w dialekcie marokańskim języka arabskiego, jak i w rodzimym języku. Atlas i południowa część kraju tradycyjnie jest uważana za berberyjską. Mieszkańcy tego rejonu mówią wyłącznie po berberyjsku i zachowali niektóre tradycje, a także specyficzny styl życia. Można wyróżnić kilka grup Berberów, m.in.:

» Rifenów mieszkających w górach Rif – mają oni zazwyczaj ciemne włosy i ciemne oczy;
» Tamazightów w górach Atlasu Średniego – mają niebieskie lub zielone oczy i jasne włosy;
» Szaujów w górach Atlasu Wysokiego – mają czarne, proste włosy (w odróżnieniu od Arabów, którzy mają zazwyczaj włosy kręcone) i ciemne oczy;
» Kabylów na wybrzeżu Morza Śródziemnego;
» Tuaregów na środkowej Saharze.

Cudzoziemcy, wśród których najliczniejsi są Francuzi, Hiszpanie i uchodźcy z innych krajów Maghrebu (głównie Algierczycy), liczą około 550 tysięcy.

PODZIEL SIĘ