sobota, Grudzień 1, 2018

Maroko Współczesne

Maroko Współczesne
Religia w Maroku

Religia w Maroku

Większość Marokańczyków to wyznawcy ortodoksyjnego sunnickiego islamu. Oznacza to wypełnianie przykazań Muhammeda (Mahometa) i pierwszych kalifów, zawartych w Koranie i hadisach (opowieściach przytaczających wypowiedzi proroka Mahometa), a także interpretację prawa szarijatu zgodnie ze wskazówkami muzułmańskiego...
Połów sardynek

Gospodarka Maroka

Maroko jest w przeważającej mierze krajem rolniczym, w którym około 40% zdolnych do pracy ludzi znajduje zatrudnienie w gospodarce rolnej przynoszącej 30% dochodu narodowego. Warunki pogodowe panujące w kraju w sposób istotny wpływają na...
Polityka Zagraniczna Maroko

Polityka zagraniczna Maroka

Maroko jest jednym z najważniejszych członków Ligi Arabskiej, organizacji Konferencji Islamskiej i wielu innych organizacji międzynarodowych (ONZ, Arabska Unia Maghrebu). Polityka zagraniczna Maroka nakierowana jest na rozwój wielostronnych stosunków z krajami europejskimi, przede wszystkim...
Flaga Maroka

Ustrój państwowy Maroka

Maroko jest monarchią konstytucyjną. Na czele państwa stoi król, będący, zgodnie z artykułem drugim konstytucji Maroka, "najwyższym przedstawicielem narodu, symbolem jego jedności, gwarantem trwałości i żywotności państwa". Król jest najważniejszą osobą w systemie rządów...

KURORTY

Agadir

Agadir leży w południowo-zachodniej części kraju, nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. W języku berberyjskim Agadir oznacza „umocnioną góra”, co świadczy o pierwotnym wojskowym charakterze miasta....