Gospodarka Maroka

Gospodarka Maroka

1532
Połów sardynek

Maroko jest w przeważającej mierze krajem rolniczym, w którym około 40% zdolnych do pracy ludzi znajduje zatrudnienie w gospodarce rolnej przynoszącej 30% dochodu narodowego. Warunki pogodowe panujące w kraju w sposób istotny wpływają na uprawę roli i hodowlę, mimo udoskonaleń w systemie irygacji. Dlatego poziom corocznego dochodu z produkcji rolnej nie jest stały.

Charakterystyczną cechą gospodarki Maroka jest dobrze rozwinięte tradycyjne chałupnictwo, w którym praktycznie nie znajduje zastosowania technika rolnicza. Do tego sektora produkcji odnosi się także hodowla mająca zacofany i ekstensywny charakter. Hoduje się głównie bydło rogate, owce, kozy i wielbłądy.

Podstawowe formy hodowli to wypasanie sezonowe, wypasanie górskie i wypasanie półkoczownicze. Na terenach przedsaharyjskich hodowla bydła ma charakter nieomal wyłącznie koczowniczy lub półkoczowniczy.

Kraj zajmuje przodujące miejsce w Afryce, jeśli chodzi o połów sardynek. Trzy czwarte sardynek eksportuje się po uprzednim ich przetworzeniu. Rybołówstwo morskie jest subsydiowane przez państwo, co ma ogromny wpływ na rozwój tej gałęzi gospodarki.

Wiodącą gałęzią przemysłu marokańskiego jest eksploatacja bogactw naturalnych. Jeśli chodzi o wydobycie i eksport fosforytów Maroko zajmuje jedno z czołowych miejsc na świecie.

Poza tym znaczenie przemysłowe mają także złoża rud żelaza, ołowiu i węgla kamiennego. Przemysł wydobywczy ma znaczący wpływ na rozwój przemysłu chemicznego.

PODZIEL SIĘ