Dzień manifestu niepodległości

Dzień manifestu niepodległości

976
Dzień manifestu niepodległości

Święto jest obchodzone corocznie 11 stycznia. Ażeby lepiej zrozumieć jego sens, należy poczynić niewielką dygresję na temat najnowszej historii Maroka.

Jak wiadomo, przez długi czas wybrzeże Maroka było kontrolowane przez piratów, którzy zdołali nawet stworzyć coś w rodzaju pirackiej republiki. Zresztą także pod władzą monarchy piractwo było przez cały czas chronione i popierane, dopóki przynosiło rzeczywiste zyski. Do XIX wieku marokańscy piraci pozostawali całkowicie bezkarni, co niebywale ich rozzuchwalało – w istocie byli bliscy tego, by całkowicie kontrolować większą część Morza Śródziemnego. Mocarstwa zachodnie, co zrozumiałe, nie były zadowolone z takiego obrotu rzeczy, jednak wspólne, skuteczne działania przeciwko piratom stały się możliwe dopiero po zakończeniu wojen napoleońskich i ustanowieniu w Europie względnego porządku.

W połowie XIX wieku na terytorium Maroka wkroczyły regularne wojska hiszpańskie, wkrótce dołączyli do nich Francuzi. Na początku XX wieku Francja i Hiszpania zdołały podporządkować sobie całe Maroko; zawarły też coś w rodzaju porozumienia o wspólnych rządach w kraju. Wpływy francuskie stawały się z czasem coraz rozleglejsze, hiszpańskie zaś, odwrotnie, ulegały stopniowemu osłabieniu. W latach dwudziestych dochodziło do dość poważnych buntów, bezwzględnie tłumionych przez zjednoczone wojska kolonialne. Nie odebrało to jednak Marokańczykom ochoty do walki o swoją niepodległość.

11 stycznia 1944 roku grupa marokańskich działaczy niepodległościowych podpisała się pod żądaniem wyprowadzenia wojsk okupacyjnych z kraju i uznania Maroka za niepodległe państwo. Chociaż realnie kraj stał się niezawisły dopiero dziesięć lat później, data ta uważana jest za prawdziwy kamień milowy w historii kraju. Jest ona corocznie obchodzona jako ogólnopaństwowe święto – dzień manifestu niepodległości.

PODZIEL SIĘ